contactus

پرس هیدرولیک فشاری

 fesh

توضیحات

این نوع پرس در تناژهای مختلف تولید می گردد و با پایه خاص خود مناسب برای انواع کارهای فشاری با تناژهای مختلف و همچنین مناسب برای کشش می باشد و در ابعاد مختلف قابل عرضه می باشد.

کد محصول

F0E001

دانلود کاتالوگ

download catalog